Gedrag beter begrijpen na een ingeleide geboorte.

Wat is een ingeleide bevalling?

Een inleiding, ook wel ingeleide bevalling genoemd, is een medisch proces waarbij de bevalling kunstmatig wordt gestart met behulp van medicijnen of andere medische methoden. Dit gebeurt wanneer een zwangerschap om medische redenen niet spontaan op gang komt of als het beter is voor de gezondheid van de moeder of de baby om de bevalling op een bepaald/ gepland moment te laten plaatsvinden. De ingeleide bevalling wordt dus ingezet voordat de bevalling spontaan begint.

Het inleiden van een bevalling kan op verschillende manieren gebeuren, zoals door het toedienen van medicijnen om de baarmoederhals zacht te maken en de weeën op te wekken, of door het breken van de vliezen. De exacte methode hangt af van de medische situatie en de voorkeuren van de moeder en de zorgverleners. Het is belangrijk om te benadrukken dat de beslissing om een bevalling in te leiden altijd wordt genomen op basis van medische overwegingen en de gezondheid van zowel de moeder als de baby.

 

Ongeveer 33% van de eerstgeborenen in Nederland wordt geboren middels een in- of doorgeleide bevalling. Bij vrouwen die al eens eerder bevallen zijn is dit nog zo’n 25%.

Waarom wordt een bevalling ingeleid?

Een inleiding kan noodzakelijk zijn als de zwangerschap te lang duurt, als er complicaties zijn die een bedreiging vormen voor de gezondheid van de moeder of de baby, of als er andere medische redenen zijn waarom een natuurlijke bevalling niet mogelijk is.

Er zijn verschillende redenen waarom een arts kan besluiten tot het inleiden van de bevalling, zoals:

1. ‘over tijd zijn’:  Als de zwangerschap verder gaat dan 42 weken, kan de arts besluiten de bevalling in te leiden om complicaties te voorkomen.

2. Gebroken vliezen zonder weeën: Als de vliezen zijn gebroken, maar de weeën beginnen niet vanzelf, kan een inleiding worden overwogen om het risico op infecties te verminderen.

3. Hoge bloeddruk of zwangerschapsvergiftiging (pre-eclampsie): Als de moeder hoge bloeddruk heeft of lijdt aan pre-eclampsie (een zwangerschapscomplicatie gekenmerkt door hoge bloeddruk en eiwit in de urine), kan het noodzakelijk zijn de bevalling in te leiden om ernstigere complicaties te voorkomen.

4. (zwangerschaps) diabetes: Bij vrouwen met diabetes kan een inleiding worden overwogen om de baby te beschermen tegen complicaties zoals macrosomie (een grote baby) die vaker voorkomen bij vrouwen met diabetes.

5. Achteruitgang van de gezondheid van de baby: Als er tekenen zijn dat de gezondheid van de baby achteruitgaat, kan een inleiding noodzakelijk zijn om de geboorte zo snel mogelijk in gang te zetten.

Image

Hoe een kindje een ingeleide geboorte ervaren kan hebben…

Een ingeleide geboorte is over het algemeen pittig, voor zowel moeder als baby! De kant van de baby wordt echter niet vaak belicht. Als een geboorte wordt ingeleid dan kan de baby niet zelf mee bepalen op welk moment de bevalling start. Wie zegt dat de baby ‘er klaar voor is’?  In de meest ideale situatie werken de lichamen van de baby en moeder samen om dit proces in gang te zetten, en verloopt dit in een rustig tempo waarbij beide lichamen zich op de daadwerkelijke geboorte kunnen voorbereiden. Een bevalling die ingeleid is door gebruik van synthetische hormonen (zoals bijvoorbeeld oxytocine) verloopt vaak al snel krachtig en heftig. De weeën volgen mekaar vaak in een rap tempo op waardoor de ervaring voor zowel moeder als baby intens kan zijn. Dit betekent dat moeder en baby minder de mogelijkheid hebben om tussentijds ‘te herstellen’ en dat er door die hevige weeën meer druk kan komen te staan op het hoofdje en lichaam van de baby.

Een ingeleide bevalling gaat vaak samen met een manier van pijnbestrijding die verlichting kan bieden maar ook gevolgen voor moeder én baby kan hebben.

Het medische team dat de ingeleide bevalling begeleidt houdt de baby en moeder nauwlettend in de gaten tijdens de bevalling en zal indien nodig onmiddellijk ingrijpen om ervoor te zorgen dat de baby veilig ter wereld komt.


Mogelijke gevolgen van een inleiding voor de baby.

Hoewel ieder kind natuurlijk anders is valt op te merken dat baby’s heel alert en onrustig kunnen zijn na een ingeleide geboorte. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in veel huilen, moeite met slapen, gespannen, angstig en schrikachtig zijn. De synthetische oxytocine kan ook de natuurlijke aanmaak van oxytocine remmen waardoor er een verminderde reflex is voor het zoeken van de borst en goed aanhappen. Hier kunnen borstvoedingsproblemen uit ontstaan. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de (negatieve) impact van synthetische ocytocine, hierin wordt ook gesproken over afstandelijkheid, of juist extreme aanhankelijkheid van het kindje. Tijdens een je baby beter begrijpen traject ga ik hier met ouders verder op in. 

Kun je een ingeleide geboorte terugzien in het gedrag van een kind?

De gedragskenmerken die ik hierboven beschreef kunnen bij de baby steeds opnieuw bevestigt of versterkt worden waardoor ze op latere leeftijd nog steeds aanwezig zijn. Tijdens een je kind beter begrijpen traject ga ik hier samen met ouders dieper op in. Sommige studies suggereren dat kinderen die via een inleiding zijn geboren, een iets hoger risico kunnen lopen op bepaalde gedragsproblemen zoals aandachtsstoornissen.

Mogelijke gevolgen van een ingeleide bevalling voor de moeder.

Een ingeleide geboorte kan zowel lichamelijk als emotioneel uitdagend zijn voor de moeder. Het kan gevoelens van teleurstelling of stress veroorzaken als de geboorte anders verloopt dan gepland. Het is belangrijk voor moeders om zichzelf de tijd te geven om deze gevoelens te verwerken en hier steun in te zoeken. Vaak is het zo dat de moeder in een weeën storm terecht komt, dit kan ontzettend heftig zijn zowel lichamelijk als emotioneel. De synthetische oxytocine kan de aanmaak van lichaamseigen oxytocine onderdrukken. Het werkt bijvoorbeeld wel op lichamelijk vlak zoals het opwekken van de weeën, het verminderen van bloedverlies en bij het op gang brengen van de borstvoeding. Maar in tegenstelling tot natuurlijk ocytocine zorgt het niet voor een geluksgevoel, of voor het draaglijker maken van de pijn. De onderdrukking van de aanmaak van natuurlijke oxytocine kan zelfs nog na de bevalling geremd blijven. Dit kan resulteren in een minder sterke band met het kindje, een afgevlakt gevoel bij de moeder, tot zelfs een depressie.

Wat kan helpend zijn na een inleiding?

Kennis over de mogelijke gevolgen van een ingeleide geboorte en inzicht in wat zowel moeder als kind nodig hebben kan al heel helpend zijn. Het is mogelijk om de impact van synthetische oxytocine te ontstoren binnen de alternatieve geneeskunde.

Ik kan je helpen om inzicht te krijgen in hoe het kindje zijn start in het leven ervaren heeft. We gaan dan concrete links leggen tussen het gedrag, de persoonlijkheid van je kind en hoe het omgaat met bijvoorbeeld overgangen en stresssituaties. Hierdoor ga jij je kind beter begrijpen en snap je wat het nu (van jou, én de omgeving) nodig heeft. Daardoor krijg je bijvoorbeeld ook helder wat de prettigste manier is om je kind te begeleiden als opvoeder. Of waarom bepaalde opvoedtechnieken niet, of juist wél werken bij je kind.

Wanneer we een blik werpen op de start van je kindje moeten we altijd de hele periode in beeld brengen. Vanaf de kinderwens (of het niet aanwezig zijn hiervan), de conceptie, de zwangerschap, en de geboorte tot aan de eerste levensjaren. De bekende eerste 1000 dagen. In deze post wordt nu een klein gedeelte van een geboorteverhaal toegelicht. Door dit in het gehele geboorteverhaal te plaatsen, zal het gedrag wat hier zijn oorsprong in vindt er voor iedereen weer anders uit zien. Het is dus nooit een 'als... dan... verhaal'.

Naast een 'gedrag beter begrijpen' traject voor je baby of kind kan ik je ook helpen met bijvoorbeeld een NEI loslaatsessie om de emoties die je kindje (of jijzelf) tijdens de geboorte heeft ervaren en destijds niet kon verwerken op te sporen en op te ruimen.

Wil jij hier meer over weten?

Ben je heel benieuwd welke impact de start van jouw kind heeft gehad op het gedrag dat je nu ziet?

Of wil je voorkomen dat geboortepatronen veranderen in (blijvende) gedragspatronen?

Of vraag hier mijn gratis korte vragenlijst aan om zelfstandig de eerste stappen te zetten en je er verder in te verdiepen.